Soms zijn leerlingen slim genoeg, of zelfs hoogbegaafd, maar lukt het hen niet om goede cijfers te halen op school. Er is dan een mismatch van de manier waarop de leerling leert en de manier waarop de school de lesstof aanbiedt.

Mijn naam is Niels de Groot en ik geef bijles aan hoogbegaafde en ‘anders-lerende’ leerlingen.

Bijles aan middelbare scholieren

Sinds 1997 geef ik bijles aan middelbare scholieren in met name de vakken Biologie, Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Economie.

Deze bijles geef ik bij Studiecentrum Haren en individueel in Assen.

Sinds januari geef ik steunlessen wiskunde bij locatie Quintus van het Dr. Nassau College in Assen.

Bijles aan hoogbegaafde basisschoolleerlingen

Daarnaast geef ik individuele bijles aan basisschoolleerlingen die ook op het HB-onderwijs nog niet voldoende uitgedaagd worden op school.

Deze bijles geef ik meestal op de betreffende basisschool en soms individueel buiten schooltijd.

Tot slot verzorg ik lessen wiskunde en science op De Kloostertuin. De lessen Science worden gevolgd per klas op de Leonardo-afdeling. De lessen wiskunde zijn bedoeld voor zowel leerlingen van de Leonardo-afdeling als die van de Jenaplan-afdeling die ver voorlopen met rekenonderwijs.